​אחים לעסק: מי מחליט – ומי מקופח

ישנן שלושה סוגי שותפויות בין אחים בעסק, ובשלושתן עלולות לצוץ בעיות דומות. כיצד מתגברים על הבדלי הכישורים והגישות, ואיזה לקח אפשר ללמוד מפרשת חפציבה

פרסם תגובה