אלו 5 הכוחות המשפיעים על הענף בו אתם פועלים

כתיבת תוכנית עסקית מתחילה בניתוח ענפי. הכירו את מודל פורטר, הבוחן את האטרקטיביות של הענף שבחרתם

פרסם תגובה