עתיד העצמאים כעתיד החקלאים – עגום וקודר

המדינה זנחה את החקלאים, שהיו עד לא מזמן גאווה לאומית אך איבדו את כל עולמם. האם גורלם של כלל העצמאים יהיה דומה?

פרסם תגובה