לכסף יש בית מעוצב ברוטשילד

משרדי קרן בלמברג בתל אביב משמשים את בעלי החברה גם כדירת מגורים בביקוריו בישראל. איך מיישבים בין שני הצרכים ועדיין משמרים דימוי של קרן השקעות מכובדת? חדוה קלינהנדלר ערכה ביקור בית ומצאה תשובה 

פרסם תגובה